Dem are the general – Smith and Mighty

Reclame

Jon Kennedy – Demons

Ciudatele anime/ Animelele sfioase

 

Au fost zile în care au ieşit  ciudatele anime

şi animele sfioase.

pe corpul lor se lumina şi se scutura

de la furtună.

Control tower trecea pe  raga anjeded,braaawling slinter cell, biginup bloodline dub..

„Cîte avem noi şi n-au ei..

Şi-nca cîte..wu wei!”  se gîndeau mofluze în faţa unei baghete wii.

Ciudatele anime şi animele sfioase au înotat o vreme

în parc apoi  în camerele lor video se învîrtea clarul de cristal

se aşeza pasărea pe speteaza fotoliului plutitor.

 

Pentru că era o creşă în apropriere

ciudatele anime şi animele sfioase îşi

încercau echilibrul în clinchetul copiilor-

Nevada Tan apărea cu maînile în buzunare cu „soarele în rucsac” – asta dimineaţa

şi seara ploua şi duminica sufla vîntul adînc în nedumerirea

ciudatelor sfioaselor anime brune.

 

Voi sfioaselor anime, voi vă  neteziţi

Drumurile plutelor de pet în timp ce mădularele  voastre

Se scaldă în satori!

Rîpele asiei vuiesc continuu,din Osaka  la Satsume e I Ching

 fără repaos,  culmile yukatanului

Se surpă în lumea ochilor voştri, rădăcinile africii

Se înmoaie sub firea luciosului baobab din Archeon!

Voi ciudatelor, ascultaţi de la Kosen în jos

Prin ţinuturi cum loveşte sufletul

Cu poftă.

Ce curge şi se face greu în pieptul vostru?

Oare apa se prăvale în gurile acestor văi făcînd

Zarvă în golul urechilor?

Oare apa – întreb – sau grămezile tulburi ale pămîntului,

pietrele răzleţite ale suferinţei corpşoare?

 

Odată au mers să facă schimb de jetoane

şi cînd s-au întors l-au găsit pe Irmer singur.

Stătea singur şi nemişcat ca pe un platou întunecat de mare.

Nu i-au mai cerut  bani pentru că ar fi trebuit să  se poarte drăguţ.

Că puteau să zîmbească sau să îi spună pe şleau dar

n-au reuşit pentru că unele s-au pierdut înecate pe hol şi

pe scări – ciudatele anime  şi animele sfioase

s-au trezit împrăştiate în jurul blocului

prizoniere pe veci, legate strîns de imensa

tulpină  a nucului de august sub valul ce vine dinspre soare-apune.